• TurkishEnglishGermany

BİZDEN HABERLER

Ankara’da Kasım Yortusu Coşkusu

Gagauzlar Ka ım Yortu unu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kutladı Gagauzlar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen kutlamalara Moldova’nın Gagauz kökenli Büyükelçi i Dmitri...

Kutlu Olsun

19 Ağu to 1990 yılında kurulan Gagauz Yeri'nin yerine 23 Aralık 1994 yılında kurulan Gagauz Yeri Özerk Bölge inin kuruluşu Gagauz Yerinde yaşayan Gagauzlara, Gagauzya'da yaşayan...

O Benim da Ulu ATAM

        Mu tafa Kemal ATATÜRKäEy, Ata, gel da bak benim milletimä – o da enin gibi kula, maavi gözlü, enin gibi girgin, derin köklü, emin ba maz, hodul hem pak...

Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Gagauz Türkleri

Balkanlarda O manlı idare inin ona erme inin ardından genç Türkiye Cumhuriyeti ile Gagauz Türklerinin ilk tema ları 1930’lu yıllara ra tlamaktadır Bu ilginin ortaya çıkışında Türk...

Süleyman Demirel ve Gagauzlar

Gagauzlar için Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel çok önemli bir i im Demirel deyince bir Gagauz’dan duyacağınız ilk cümle; “O adece izin babanız değil, bizimde...

Yunus Emre’den 90. Yıl Sergisi

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta Yunu Emre En titü ü (YEE) tarafından "Türkiye ve Gagauzya Ara ındaki Kültürel İlişkilerin 90 Yılı" adlı fotoğraf ve belge...